معرفی حالت دوربین فوکوس | وبلاگ اینستاگراماکنون می‌توانید فوراً از خود یا دوستان پرتره‌هایی بگیرید که می‌خواهید به اشتراک بگذارید — با فرمت دوربین جدید «فوکوس».منبع