معرفی راه های جدید برای تایید سن در اینستاگرامامروز، راه‌های جدیدی را برای تأیید سن شما در اینستاگرام اعلام می‌کنیم که به اطمینان از حفظ حریم خصوصی در پلتفرم کمک می‌کند.منبع