معرفی راه های جدید برای همکاری و ایجاد با Reelsما ویژگی‌های جدیدی را برای حلقه‌های اینستاگرام اعلام می‌کنیم که همکاری، ایجاد و اشتراک‌گذاری حلقه‌های اینستاگرام را آسان‌تر می‌کند.منبع