معرفی فید اینستاگرام شما در دسکتاپ | وبلاگ اینستاگراماکنون می توانید فید اینستاگرام خود را در وب مرور کنید – درست مانند آنچه در دستگاه تلفن همراه خود انجام می دهید.منبع