معرفی مجموعه های دیجیتال: حمایت از سازندگان و گردآورندگان در نمایش NFT های خود در اینستاگرامامروز، ما در حال آزمایش کلکسیون‌های دیجیتالی مانند NFT با گروهی از سازندگان هستیم زیرا به دنبال گسترش تجربه در پلتفرم خود هستیم.منبع