معرفی «همه شما گرفتار هستید» در فید | وبلاگ اینستاگراموقتی همه پست‌های دو روز گذشته را دیدید، ممکن است متوجه پیام «شما همه چیز هستید» شوید.منبع