معرفی ویژگی های جدید پیام رسانیامروز، ما ویژگی‌های جدیدی را برای پیام‌های مستقیم در اینستاگرام اعلام می‌کنیم که شامل اشتراک‌گذاری پیش‌نمایش موسیقی در DM و موارد دیگر است.منبع