معرفی پیش نمایش های بهتر از محتوای شما، خارج از اینستاگرامامروز، چندین به‌روزرسانی جدید را اعلام می‌کنیم که روش‌هایی را که می‌تواند محتوای شما در خارج از اینستاگرام ظاهر شود، بهبود می‌بخشد.منبع