معرفی چت ویدیویی اینستاگرام و موارد دیگر | وبلاگ اینستاگراماکنون می‌توانید در اینستاگرام دایرکت چت ویدیویی داشته باشید، فقط با یک نفر یا گروه.منبع