هفته فارغ التحصیلی اینستاگرام فرا رسیده استبا توجه به COVID-19 و با توجه به لغو مراسم فارغ‌التحصیلی در سراسر جهان، ما می‌خواهیم جامعه خود را برای جشن گرفتن سال‌های تلاش و فداکاری که در آموزش خود انجام داده‌اند، توانمند و الهام بخشیم. ببینید اینستاگرام چگونه به دنبال ایجاد تجربیات مجازی برای بسیاری از رویدادهای لغو شده است که به مردم امکان می دهد این لحظات را با هم به اشتراک بگذارند.منبع