ویژگی های ایمنی اینستاگرام برای روز اینترنت امن تر | وبلاگ اینستاگراماقدامات جدید ما شامل حذف حساب‌های افرادی است که پیام‌های توهین‌آمیز ارسال می‌کنند، و ایجاد کنترل‌هایی برای کمک به کاهش سوء استفاده در DM.منبع