پست هایی را که برایتان مهم هستند در فید خود ببینید | وبلاگ اینستاگرامفید شما به زودی سفارش داده می‌شود تا لحظاتی را نشان دهد که معتقدیم بر اساس علایق، روابط و به‌موقع بودن پست‌ها بیشترین اهمیت را خواهید داشت.منبع