پیشرفت دسترسی در اینستاگرامامروز، ما به ابتکار دسترسی خود با به‌روزرسانی‌های گسترده خود از توضیحات تصویر گرفته تا زیرنویس‌های ویدیویی تولید شده خودکار ادامه می‌دهیم.منبع