چگونه از کسب و کارهای کوچک در دوران کووید-19 حمایت کنیم؟کسب و کارهای کوچک برای جامعه اینستاگرام مهم هستند. ببینید چگونه اینستاگرام از طریق کارت‌های هدیه و تحویل غذا، پشتیبانی از کسب‌وکارها را از مکان‌هایی که دوست دارید و بیشتر به آن‌ها اهمیت می‌دهید، آسان‌تر می‌کند.منبع