ژئواستیکرهای جدید برای شهر نیویورک و جاکارتا | وبلاگ اینستاگرامامروز، نسخه اولیه ژئواستیکرها را در استوری اینستاگرام برای شهر نیویورک و جاکارتا معرفی می کنیم.منبع