گزینه های بیشتر آپلود اینستاگرام از رول دوربین شما | وبلاگ اینستاگراماکنون می توانید عکس ها و ویدیوها را به استوری خود اضافه کنید، حتی اگر آنها را بیش از 24 ساعت پیش گرفته باشید.منبع