گزینه های جدید برای پست هایی با چندین عکس و فیلم | وبلاگ اینستاگراماکنون می توانید هنگام اشتراک گذاری چندین عکس و ویدیو در یک پست، فرمت های افقی و عمودی را انتخاب کنید.منبع