گسترش برچسب گذاری محصول در فید برای همهامروز، ما قابلیت افزودن برچسب محصول به پست‌های فید اینستاگرام را در ایالات متحده اعلام می‌کنیم.منبع