یافتن جامعه از طریق پینگ پنگ واقعیت مجازی

برای دیدن ویدیوهای بیشتر Community Voices به https://fb.me/CommunityVoicesVideos مراجعه کنید

منبع

نناد ب نوازنده، مجری، فعال صلح و پینگ پنگ است. زمانی که تشخیص پارکینسون 7 سال پیش او را غافلگیر کرد، او پینگ پنگ پارکینسون را تأسیس کرد، جامعه ای فراگیر و حامی برای افراد مبتلا به پارکینسون – آنها از دور و نزدیک به هم متصل می شوند، حضوری و VR با Quest بازی می کنند.