500 میلیون اینستاگراممر، 500 ویندوز به جهان | وبلاگ اینستاگرامامروز، ما مشتاقیم اعلام کنیم که جامعه ما به بیش از 500 میلیون اینستاگرامر رسیده است – بیش از 300 میلیون نفر از آنها هر روز از اینستاگرام استفاده می کنند.منبع