600 میلیون اینستاگرامر و در حال افزایش | وبلاگ اینستاگرامامروز، ما مفتخریم که اعلام کنیم که جامعه ما به بیش از 600 میلیون اینستاگراممر افزایش یافته است.منبع