Present Father: یک ویژگی ویژه در مورد جامعه اینستاگرام برای هفته پدر – اینستاگرامدر یک جامعه جهانی متنوع مانند اینستاگرام، می‌توانید وسیع‌ترین طیف ممکن از موضوعات را بیابید، تجربیات خود را به اشتراک بگذارید و با آنچه برایتان مهم است ارتباط برقرار کنید. این شبکه‌های پشتیبانی هر روز در اینستاگرام، پیرامون علایق، تجربیات و ایده‌های مشترک ایجاد می‌شوند. آنها درباره افرادی هستند که به یکدیگر کمک می کنند و می سازند …منبع